Stress, burn-out en re-integratie coaching

Stress- en burn-outcoaching is een intensieve en systematische vorm van coaching, gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk. Het verschaft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden. Het biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen. Daarnaast versterkt het preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten.

Stress- en burn-outcoaching draagt bij aan duurzame, gemotiveerde en vitale inzetbaarheid. Doelen van de coaching kunnen zijn:

 • voorkomen of verkorten van ziekteverzuim
 • herstel van energie, veerkracht en vitaliteit
 • inzicht in eigen stressbronnen
 • bewustwording van eigen manieren van omgaan met stress

Wij hanteren een achtstappenplan voor stress- en burn-out coaching :

 1. Oriëntatie
 2. Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
 3. Herstellen van energie en fysieke conditie
 4. Omgaan met stress en emoties
 5. Versterken van competenties
 6. Levensmissie, talenten en drijfveren
 7. Match met sociale omgeving en werk
 8. Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up
Ik ben geïnteresseerd in dit onderwerp en wil graag meer weten.