Hoe koffie z’n steentje bijdraagt aan de teamgeest

Een goed contact met collega's is een van de belangrijkste motivatiefactoren of hoe koffie z’n steentje bijdraagt aan de teamgeest.

2/10/2018

Warm welkom bij edeps

Onlangs mochten we deel uitmaken van een teamsessie bij een klant. Vooraleer van start te gaan kregen we broodjes met een kop koffie (of frisdrank). Collega’s die mekaar slechts sporadisch zien (’t zijn allen werfleiders) kregen de tijd om eerst even gezellig bij te babbelen.

Eénmaal de hongerigen gespijsd, kreeg de groep leidinggevenden de opdracht na te denken over de visie van hun bedrijf en meer specifiek over hun afdeling.

Na anderhalf uur intensief en bijzonder constructief samen te werken en te discussiëren, kwam er een visie op bord van een 3-tal zinnen, waarbij men er zich met de volledige groep van 18 man én 1 vrouw kon achter scharen. Ze hebben iets opgebouwd om uit te dragen naar hun eigen team.

Omdat edeps de theorie graag in de praktijk omzet, ging Eric een stapje verder door de vraag te stellen welke concrete acties er kunnen gekoppeld worden aan die visie. Kernwoorden als ‘goede werksfeer’, ‘wij-gevoel creëren’ en ‘aandacht voor mens’ vormden mee de basis van hun eigen visie. Eén van de acties die men daaraan koppelde, was een ‘koffiebreak’. Op zich niet zo bijzonder, maar toch een niet te onderschatten meerwaarde op ’t werk. Als je bedenkt hoe het in dit eenvoudig voorbeeld de groep bijeenbrengt en zij er stuk voor stuk belang aan hechten om koffie (en de daaraan gekoppelde pauze) bovenaan het lijstje van actiepunten te zetten, binnen hun eigen team.

Zij zien de koffiepauze absoluut niet als ”tijdverlies”, maar zeer zeker als een moment om het contact met de andere collega’s te onderhouden. Zo blijkt dat 79% van de werknemers de koffiepauze aanzien als de meest efficiënte manier om de goede sfeer in het team te behouden. Het zorgt voor een moment van ontspanning, verbindt mensen, verscherpt de concentratie en motiveert voor ’t vervolg van de werkdag.

Dit is ook wat Elton Mayo als grondlegger van de bedrijfssociologie, aan de man heeft gebracht d.m.v. zijn Human Relations Theorie. Hij was het die een nieuwe wind deed waaien doorheen de bedrijfscultuur, die voordien leefde met ’t idee dat het management van een bedrijf zich vooral moest richten op productiviteit en efficiënte werkindeling. Hij maakte duidelijk dat een goed contact met collega’s één van de belangrijkste motivatiefactoren is op het werk en dat de sociale behoeftes van medewerkers veelal belangrijker zijn dan de fysieke arbeidsomstandigheden.

Daar dragen de koffiepauzes dus zeker hun steentje aan bij.

1 oktober = Wereld Koffiedag!

Geniet van dat kleine verwenmomentje! Proost!