Scan van mens en organisatie

Analyse van de werkomgeving

Via het meten van wat er leeft bij de mensen in een organisatie komen wij tot het optimaliseren van de prestaties van de organisatie. Zo zal u op basis van onze metingen, ondersteuning en advies een beleid kunnen voeren dat resulteert in beter gemotiveerde medewerkers, een grotere retentie bij uw medewerkers en een gemakkelijker aanwerven.

Lees meer

Interne audit van de processen

Om tot engagement te komen is het belangrijk om inzicht te verwerven in de mogelijkheden en knelpunten van uw organisatie. Dit helpt uw organisatie om haar doelstellingen te bereiken, om processen efficiënter en effectiever te laten verlopen, om operationeel sterker te worden en om uw risico’s op een correcte manier in te schatten en te beheren.

Lees meer

Assessment van sollicitanten en medewerkers

Heeft u een selectieprocedure lopen? Wil u iemand intern laten doorgroeien? Dan heeft u nood aan zekerheid over de ‘fit’ tussen de persoon in kwestie, de functie van die persoon en uw organisatie. Wij bieden onafhankelijk en neutraal, flexibel en onderbouwd maatwerk in assessments voor aanwervingen of promoties.

Lees meer