Diensten

Scan van mens en organisatie

Via het meten van wat er leeft bij de medewerkers komt edeps tot een stappenplan voor het optimaliseren van het engagement. Via individuele screenings kijken wij na of sollicitanten en/of medewerkers groeipotentieel hebben of passen in de organisatiecultuur.

Lees meer

Ontwikkelen van de organisatie

Omdat geëngageerde medewerkers cruciaal zijn om de doelstellingen van uw bedrijf te realiseren, definiëren we samen de toekomstrichting en organisatiestructuur van uw kmo en helpen we het hr- en engagementbeleid te optimaliseren.

Lees meer

Optimaliseren van teamwerking

De samenstelling en het engagement van uw team is doorslaggevend voor het succes ervan. We ondersteunen u bij het in kaart brengen én optimaal inzetten van de individuele- en teamcompetenties. Waar nodig bemiddelen we bij conflicten.

Lees meer

Stimuleren van individuele groei

We begeleiden ondernemers, leidinggevenden en uiteraard ook medewerkers om geëngageerd hun professionele doelen te bereiken. Daarnaast vormen we een ervaren klankbord voor al uw professionele- of managementvraagstukken.

Lees meer