ESF DRIVE - Op weg naar werkbaar werk

Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren? Hoe krijg ik een positieve dynamiek op de werkvloer? Hoe kan ik mijn leidinggevenden beter ondersteunen? Hoe kan ik in mijn organisatie burn-out tegengaan? …

Zijn dit vragen die u zich stelt?

ESF banner

Voor alle info zie: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/driveIs uw organisatie (profit of social-profit) in Vlaanderen gevestigd en hebt u niet meer dan 250 medewerkers? Dien een aanvraag in bij ESF Vlaanderen en u wordt doorverwezen naar één van de gespecialiseerde teams van dienstverleners. In 2019 werden immers via een overheidsopdracht 4 teams van dienstverleners geselecteerd om deze oproep te begeleiden. edeps is er één van!

Project?

Na de aanvraag – die zeer laagdrempelig is – volgt een intake bij een door ESF aangewezen dienstverlener. Vervolgens maakt de dienstverlener samen met u een actieplan op. Vanaf dan start u met een project om het werk op uw werkvloer werkbaarder te maken. Elk project is maatwerk en is erop gericht een werkomgeving te creëren die motivatie bij de medewerkers stimuleert.

Financiering?

De kost van de dienstverlener neemt ESF op zich. De dienstverlener geeft advies en zal een klankbord zijn. Voor de implementatie in uw organisatie wordt verwacht dat u zelf ook de nodige tijd investeert. Projecten variëren in duur naargelang de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Stuur een mailtje naar drive@vlaanderen.be met onderstaande info:

Naam en adres organisatie
Ondernemings- en vestigingsnummer
Aantal werknemers
Schets kort de uitdaging die zich in uw organisatie stelt en waarom u een aanvraag indient in deze oproep. (MAX 1 A4)

Meer info?

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/drive