“Impact hebben” als drijfveer voor engagement: waarom regelmatig vooruitgang boeken


Om plezier te hebben in het werk en het zelfbeeld én de motivatie te versterken, is het belangrijk dat iemand zich bekwaam voelt. De hele dag niets doen klinkt misschien aantrekkelijk, maar niets is minder waar. Het succesvol voltooien van betekenisvolle taken, is dat wel.

16/8/2019

Zoals oud-directeur van het bedrijf General Electric, Jack Welch, het verwoordde:
Verwar activiteiten nooit met realisaties.

Impact hebben laat je bekwaam voelen

X Tekengebied 7 kopie 2

In 1985 publiceerde Deci & Ryan hun Zelfdeterminatie Theorie (Self-Determination Theory) waarin zij zochten naar de drijvende kracht achter de essentie van menselijke motivatie (deze studie bleek zo invloedrijk dat er vaak naar gerefereerd wordt). Uit deze studie kwam naar voren dat "je bekwaam voelen" één van de drie fundamentele psychologische behoeftes vervult, die wij in het dagelijks leven ervaren. Hun concept definieert de mate waarin wij ons succesvol voelen tijdens interacties met onze omgeving.

Zodra wij onszelf bekwaam achten om een bepaalde taak uit te voeren, raken wij extra gemotiveerd om deze succesvol te voltooien.

Wij raken extra gemotiveerd om een bepaalde taak te voltooien zodra wij onszelf ertoe in staat achten. Hier tegenover staat dat we niet eens aan een taak beginnen, als wij ons onzeker voelen over onze kans van slagen. Deci & Ryan kwamen er ook achter dat er een positieve relatie is tussen competentie en motivatie, op voorwaarde dat er een optimale uitdaging aanwezig is. De twee psychologen merkten dat ons gevoel van deskundigheid niet dezelfde “oppepper” krijgt wanneer een taak te moeilijk of te makkelijk is. Zelfs niet als een taak met succes wordt voltooid.

Regelmatig vooruitgang boeken draagt meer bij tot succes dan grote overwinningen behalen

X Tekengebied 7 kopie 4

Dus als je zou moeten kiezen tussen het aangaan van een uitdagend project met duidelijke doelstellingen of een project met één deadline, welke uitdaging zou je aangaan? Volgens Deci & Ryan kun je het beste kiezen voor een gestage vooruitgang dan voor een grote overwinning. Dit biedt je de mogelijkheid om de behaalde resultaten te evalueren en op die wijze een gevoel van bekwaamheid te ervaren. Deze visie wordt tevens onderschreven door een onderzoek dat werd gedaan door Amabile & Kramer, dat benadrukte dat kleine overwinningen een positief effect hebben op onze motivatie.

In hun boek The Progress Principle (Het Vooruitgangsprincipe, uit 2011) geven professoren Teresa Amabile en Steven Kramer een gedetailleerde beschrijving over hoe vooruitgang de prestatie positief kan beïnvloeden. Zij lieten 238 werknemers bij 7 grote organisaties een dagboek bijhouden en nadat zij deze 12.000 dagboekbijdragen hadden geanalyseerd, kwamen zij tot de conclusie dat wanneer men steeds vooruitgang boekte tijdens belangrijke projecten, men steeds creatiever, productiever en meer betrokken raakte. Ook wanneer deze vooruitgang in kleine stappen plaatsvond.

Hoe je het Vooruitgangsprincipe kan toepassen in jouw werkomgeving

Met het onderzoek van Amabile en Kramer als uitgangspunt, volgen hieronder vier simpele aanpassingen die je kunt invoeren om jouw medewerkers regelmatig een gevoel van succes te geven:

X Tekengebied 7 kopie 5
X Tekengebied 7 kopie 6
X Tekengebied 7 kopie 7
X Tekengebied 7 kopie 8

1. Formuleer duidelijke doelstellingen

Het is van belang dat je duidelijke doelen stelt voor je team, zodat zij weten waar zij naar toe kunnen werken. Doelstellingen die op meerdere manieren te interpreteren zijn of steeds veranderen, maken het veel moeilijker om te weten wanneer en óf er vooruitgang wordt geboekt. En dát maakt het weer moeilijker om tijdens het project, kleine overwinningen te herkennen.

2. Zorg voor de juiste middelen

Verzeker je ervan dat men beschikt over de juiste (technische) hulpmiddelen, scholing en ondersteuning om hun doelen te behalen. Met alleen doorzettingsvermogen en vastberadenheid kom je een heel eind, maar als het noodzakelijke materiaal of een gedegen training ontbreekt, dan zal een ambitieus doel nimmer worden behaald.

3. Geef voldoende tijd

Het stellen van deadlines is belangrijk om mensen bij de les te houden en hen te kunnen aanspreken op hun werkzaamheden. Echter, te korte deadlines vormen geen optimale uitdaging die bij jouw medewerkers een gevoel van bekwaamheid teweeg zal brengen.

4. Leer van mislukkingen

Mensen zullen te maken krijgen met mislukkingen. Dat is nu eenmaal zo. En hoewel een mislukking het tegenovergestelde is van een succes, is het van belang dat men niet gestraft of bekritiseerd wordt wanneer iets gewoonweg niet lukt. Doe je dit wel, dan bereik je alleen dat hun moraal wordt geschaad en je vergroot de kans dat mensen in het vervolg risico's uit de weg gaan. In plaats daarvan kun je beter aandacht schenken aan het evalueren van wat er fout is gegaan en bespreken wat er van die ervaring geleerd kan worden.

Ken je iemand die vast geïnteresseerd is in dit artikel? Stuur het gerust door of deel het in jouw netwerk:
Deel op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Twitter