Waarom goede relaties op de werkvloer zo belangrijk zijn

De meeste mensen hebben een gezonde nood aan verbinding met andere mensen, en dat is op de werkvloer niet anders. Goede relaties met collega’s vinden veel werknemers belangrijker dan een hoger loon. Door te investeren in die collegialiteit, zullen je medewerkers succesvoller en meer betrokken zijn. In deze blog delen we enkele positieve gevolgen van goede relaties tussen collega’s, en tips om deze te versterken.

21/6/2019

De positieve gevolgen van collegialiteit

Gezonde werkrelaties zorgen vaak voor meer werktevredenheid en succes op lange termijn. Door te investeren in de sfeer op de werkvloer, zullen je medewerkers gemotiveerder zijn om onderlinge relaties op te bouwen en meer informatie met elkaar te delen. En dat leidt dan weer tot positieve gevolgen voor je bedrijf.

Rubber duck 1401225 1920

Meer collegialiteit zorgt voor een positievere werkomgeving en een sterker groepsgevoel

Wanneer collega’s het goed met elkaar kunnen vinden en ze het gevoel hebben dat ze samen een team vormen, zullen ze met meer plezier uitdagingen aangaan. Net omdat ze die sámen kunnen aangaan en niemand er alleen voor staat. Elk doel wordt een gemeenschappelijk doel. Zeker in eerder stressvolle periodes kan die ingesteldheid het moraal aanzienlijk opkrikken en leiden tot betere resultaten.

Solution 860229 1920

Meer collegialiteit leidt tot een hogere productiviteit

Doordat collega’s samen uitdagingen aangaan en elkaar helpen, stijgt de productiviteit en krijgen ze meer gedaan op korte termijn. Sterke relaties op de werkvloer zorgen immers voor minder rivaliteit en, zoals eerder gezegd, een groter groepsgevoel en meer vertrouwen. Een team is zo sterk als de zwakste schakel, dus het is zaak iedereen mee op dezelfde kar te krijgen.

Meer collegialiteit leidt tot meer promoties en doorgroeimogelijkheden

Wanneer het goed zit tussen de collega’s, zijn werknemers gemotiveerder om te werken. Ze willen samen doelen behalen en zijn geëngageerder, waardoor niet alleen de collega’s maar ook leidinggevenden het fijn vinden om met hen samen te werken. En dat zorgt dan weer voor meer carrièrekansen en doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Children 286239 1920

Meer collegialiteit leidt tot meer gedeelde kennis

Goede relaties op de werkvloer zijn gebouwd op vertrouwen. Collega’s die het gevoel hebben dat ze tot een groep behoren, gaan sneller informatie delen, zowel met betrekking tot hun job als tot hun privéleven. Collega’s die bovendien weten dat ze elkaar kunnen vertrouwen, zullen dan ook het beste met elkaar voor hebben en geen professionele informatie voor elkaar achterhouden.

3 tips om de collegialiteit te stimuleren

Tip 1: geef persoonlijke aandacht

De meeste werknemers willen het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een groep en dat hun werk zinvol is, maar dat neemt niet weg dat ze ook niet eens graag persoonlijke aandacht krijgen. Een complimentje of bedanking stimuleert hen om nog beter te presteren en zorgt ervoor dat zij zich ook als persoon gewaardeerd voelen.

Tip 2: geef meer verantwoordelijkheden

Wanneer een team goed samenwerkt en de gemeenschappelijke doelen bereikt, kan je je erkenning uiten door hen samen meer verantwoordelijkheden te geven. Die taken zullen dan weer gezien worden als gemeenschappelijke doelen, wat de samenhorigheid en collegialiteit nog meer zal versterken.

Tip 3: investeer in teambuilding en peter- en meterschap

Beloon je werknemers door hen af en toe ook wat ontspanning te gunnen. Dat kan door een leuke teambuilding of eens een glaasje na het werk. Wijs nieuwe werknemers ook een peter of meter toe. Dat is niet alleen gunstig voor het doorgeven van kennis, maar ook voor de onderlinge relatie tussen deze collega’s en hun vertrouwensband.

Wil jij graag nog meer tips voor meer collegialiteit in jouw bedrijf of een actieplan op maat? Neem vrijblijvend contact met ons op.