Ontwikkelen van strategische toekomstrichting

We realiseren de strategie samen met u door uw sleutelmedewerkers, de stakeholders, in het proces mee te nemen. Daarbij helpt edeps u om de visie en strategie te vertalen naar praktische richtlijnen en doelstellingen voor uw teams en uw individuele medewerkers, zodat iedereen precies weet hoe hij of zij bijdraagt aan het succes. We maken een concreet plan van aanpak en begeleiden u bij de implementatie.

  • Analyse van de huidige situatie met zijn sterktes en verbeteropportuniteiten
  • Bepalen gewenste toekomstrichting (groei strategie, herstructurering strategie, differentiatie strategie, business heroriëntering, … ) en meehelpen bij de implementatie
  • Ontwikkelen en vastleggen van lange termijn doelstellingen, principes en ambities (inclusief visie, missie en waarden)
  • Ontwikkelen van jouw organisatie-identiteit
  • Strategische alternatieven genereren en evalueren
  • Komen tot strategische aandachtsgebieden en vertaling ervan in concrete kritische doelstellingen met bijhorende prestatie-indicatoren
  • Vertalen strategie naar concrete acties, projecten
  • Ontwikkelen van de meetpunten van voortgang van de strategie
Ja, ik wil bouwen aan de toekomst én het succes van mijn bedrijf!