Optimaliseren hr-beleid

Geëngageerde medewerkers zijn dé motor bij het duurzaam groeien van een organisatie. Het HR-beleid dat wordt gevoerd, dient het beste uit het kostbare menselijke kapitaal naar boven te halen en tegelijk motiverend en uitdagend genoeg te zijn.

In eerste instantie maken wij direct contact met jouw medewerkers. Het edeps-team gaat op zoek naar die zaken die enerzijds engagement bevorderend werken en anderzijds deze elementen welke motivatie beletten. Op basis van onze ervaring en expertise, werken wij dan in een volgende stap een beleid uit op maat van uw organisatie.

  • Uitvoeren van personeelstevredenheid- en betrokkenheidsanalyse
  • Functiebeschrijvingen maken en vacatures uitschrijven
  • Begeleiden van allerlei gesprekken (functionerings-, evaluatie-, taak-, correctie- en slechtnieuwsgesprekken) en groepsvergaderingen
  • Burn-out preventie beleid uitwerken en implementeren
  • Loonbeleid, verzuimbeleid, opleidingsbeleid,… uitwerken en implementeren
  • Creëren van een goede organisatiecultuur: stoppen van roddelen, pestgedrag aan banden leggen, conflictbemiddeling
Ok, ik wil graag meer weten!