Organisatieadvies verstrekken en implementeren

Eénmaal een goed uitgewerkte strategie op poten staat, dient deze in de praktijk omgezet te worden. Hierbij is het van belang vanuit een goed onderbouwde organisatiestructuur te kunnen vertrekken, waarbij alle functies hun betekenis hebben en elk op zich een bijdrage leveren aan het resultaat en het succesverhaal van het bedrijf. Medewerkers willen immers duidelijkheid over hun rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De basis dient dan ook duidelijk en logisch te zijn, zodat men precies weet wat er van hen verwacht wordt en wat er moet gebeuren.

edeps is uw bondgenoot bij de opbouw van een organisatiestructuur op uw maat. Wij verschaffen inzicht in de mogelijkheden en knelpunten van uw organisatie met zijn mensen. We helpen u daarom structuren op te zetten die uw strategie dienen, die de kritische succesfactoren in uw organisatie ondersteunen en die het aanwezige menselijk kapitaal optimaal inzetten.

  • Doorlichting van de organisatie op diverse dimensies (via gestructureerde interviews)
  • Ontwerp van structuren die op één rij staan met uw strategie
  • Opmaken van boordtabellen
  • Formaliseren van rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie
  • Detecteren van individuele kwaliteiten van mensen maar ook van complete teams, functiegroepen en organisatieonderdelen
  • Selecteren van de juiste mensen voor de juiste plaats (via diverse wetenschappelijk onderbouwde methodieken)
  • Coachen van medewerkers bij het inwerken in een veranderde functie
Zin in een kennismaking?
we stemmen alle mens-gerelateerde thema’s in de bedrijfsvoering op de strategie af