Organisatieadvies verstrekken en implementeren

Vanuit een strategie volgt een goede onderbouwde organisatie want die zal uw resultaten beïnvloeden. Fundamenteel is dat de functies zinvol overkomen voor de medewerkers en dat de organisatiestructuur duidelijk en logisch is. Zij dient een visualisatie van verantwoordelijkheden zijn, zodat medewerkers weten wat er precies moet gebeuren.

edeps is tevens uw bondgenoot bij de opbouw van een organisatiestructuur op uw maat. Wij verschaffen inzicht in de mogelijkheden en knelpunten van uw organisatie met zijn mensen. We helpen u daarom structuren op te zetten die uw strategie dienen, die de kritische succesfactoren in uw organisatie ondersteunen en die het aanwezige menselijk kapitaal optimaal inzetten.

  • Doorlichting van de organisatie op diverse dimensies (via gestructureerde interviews)
  • Ontwerp van structuren die op één rij staan met uw strategie
  • Opmaken van boordtabellen
  • Formaliseren van rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie
  • Detecteren van individuele kwaliteiten van mensen maar ook van complete teams, functiegroepen en organisatieonderdelen
  • Selecteren van de juiste mensen voor de juiste plaats (via diverse wetenschappelijk onderbouwde methodieken)
  • Coachen van medewerkers bij het inwerken in een veranderde functie
Zin in een kennismaking?
we stemmen alle mens-gerelateerde thema’s in de bedrijfsvoering op de strategie af