Burn-out voorkomen in het team

Bij burn-out spreekt men meestal over de werknemer, maar weet dat je als organisatie ook een belangrijke rol hebt bij het voorkomen van opgebrande medewerkers. Als werkgever heb je er belang bij verschillende acties op poten te zetten om de bewustwording van burn-out te verhogen, want veelal ligt een onevenwichtige werk-privébalans aan de basis van deze gemoedstoestand. Andere veelvoorkomende oorzaken zoals een te hoge werkdruk en te weinig waardering en ondersteuning van leidinggevende en collega’s zijn stressoren die het werkplezier van de medewerkers doen afnemen. Daarom is het van groot belang om als organisatie zelfzorg aan te moedigen, coaching en begeleiding te voorzien en op die manier de medewerkers inzicht te doen krijgen in engagement op het werk en hoe dit te bevorderen, alsook hoe het optimaal inzetten van ieders talenten een positieve impact heeft op de goesting om te werken.

Ons burn-out preventie draaiboek voor ondernemingen bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Wat is burn-out (workshop)
  2. Werkdruk organisatiescan (analyseren energie gevende en belemmerende factoren van de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief)
  3. Zelfzorg aanmoedigen (persoonlijk energieprofiel/zelf diagnose + workshop ‘zelfzorg’)
  4. Inzicht leiderschapsstijl en persoonlijk ontwikkelplan (voor leidinggevenden)
  5. Engagement bevorderen (begeleiding en opleiding voor energie gevend leidinggeven)
  6. Inzetten op talent (waarderend communiceren)
Ik wil graag meer weten.