Burn-out voorkomen in het team

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen in het team. Bewust worden wat burn-out is en wat de oorzaken ervan zijn, zelfzorg aanmoedigen bij de medewerkers, inzicht krijgen hoe engagement bevorderen en inzetten op talenten zullen een positieve impact hebben.

Ons burn-out preventie draaiboek voor ondernemingen bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Wat is burn-out (workshop)
  2. Werkdruk organisatiescan (analyseren energie gevende en belemmerende factoren van de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief)
  3. Zelfzorg aanmoedigen (persoonlijk energieprofiel/zelf diagnose + workshop ‘zelfzorg’)
  4. Inzicht leiderschapsstijl en persoonlijk ontwikkelplan (voor leidinggevenden)
  5. Engagement bevorderen (begeleiding en opleiding voor energie gevend leidinggeven)
  6. Inzetten op talent (waarderend communiceren)
Ik wil graag meer weten.