Communicatie optimaliseren

De interne communicatie binnen een organisatie, is een invloedrijke factor die doorweegt op de kwaliteit van de prestaties, de sfeer op werkvloer, maar evenzeer op de professionele service die geboden wordt naar klanten toe en de gehele reputatie van de onderneming. Denk maar aan de vele nutteloze vergaderingen, het onbewust achterhouden van informatie, onduidelijke taakverdeling en de baas die geen tijd heeft om te luisteren of een andere mening liever naast zich neerlegt.

Dergelijke voorbeelden van miscommunicatie kunnen vermeden worden door volop in te zetten op verbondenheid en open communicatie met de medewerkers, bij elk project of wijziging in het bedrijf. Men maakt bijgevolg minder fouten, werkt efficiënter en effectiever, de klantentevredenheid stijgt, de kosten dalen én de motivatie en engagement van het team wordt gestimuleerd.

edeps biedt tips voor een betere communicatie op de werkvloer en kan u begeleiden bij het optimaliseren van de interne samenwerking en het implementeren van een verbindend en strategisch communicatieplan.

  • ontwikkeling en opzetten informatiesystemen zoals rapportagesystemen voor managementinformatie, verkoopinformatiesystemen,…
  • ontwikkeling en opzetten communicatiestructuren binnen de organisatie zoals het opzetten overlegvormen zoals het teamoverleg, afdelingsoverleg, managementvergadering, opzetten personeelsgesprekken,…
  • ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers (geweldloze communicatie, constructief feedback geven, waarderende communicatie,…)
Maak een afspraak.