Communicatie optimaliseren

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie. edeps helpt u om de samenwerking vlot te trekken en te verbeteren. Vertrekpunt is de verbondenheid met beter werken. ‘Beter werken’ in de zin van minder fouten, sneller, effectiever, tevredener klanten, minder kosten. Daarbij zijn er zowel harde als zachte factoren die bij communicatieverbetering een rol spelen.

  • ontwikkeling en opzetten informatiesystemen zoals rapportagesystemen voor managementinformatie, verkoopinformatiesystemen,…
  • ontwikkeling en opzetten communicatiestructuren binnen de organisatie zoals het opzetten overlegvormen zoals het teamoverleg, afdelingsoverleg, managementvergadering, opzetten personeelsgesprekken,…
  • ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers (geweldloze communicatie, constructief feedback geven, waarderende communicatie,…)
Maak een afspraak.