Team ontwikkelen

Iedereen droomt van geëngageerde teams waar alles op wieltjes loopt. Maar in de praktijk krijgt elk bedrijf te maken met teams die niet optimaal functioneren. Eén of meerdere leden verstoren dan de werking van de volledige groep. edeps kan de groepsdynamiek analyseren en verandering brengen waar nodig. Onze heldere, frisse kijk van buitenaf kan bepaalde gewoontes doorbreken die voor uw organisatie een blinde vlek zijn. Onze aanpak is als volgt:

  • bevraging van teamleden (individueel of via een online feedbacktool)
  • opmaak van een analyse waarin iedereen zich herkent
  • een gedragen inzicht in die thema’s waar het team kan groeien
  • verbetermogelijkheden voorstellen
  • implementatie van verbeteringen
  • voorbereiding van of procesbegeleiding bij werkoverleg
  • teambuilding met leerelementen op maat van jouw team
  • trainingen m.b.t. communicatie, omgaan met diversiteit, fasen in teamontwikkeling, het geven en ontvangen van feedback, werken met kernkwadranten...
  • inzicht in eigen en andermans gedrag en drijfveren

Teamcoaching gaat verder dan teambuilding. Tijdens onze team interventies wisselen groepsmomenten, individuele reflectie, fun en energie elkaar af. Elke sessie mondt uit in een actieplan, dat we actief opvolgen. Teamcoaching is een proces, geen eenmalige activiteit. We werken dan ook met terugkomsessies waarin de progressie wordt gemeten.

Ja, ik wil graag meer weten!
Het multidisciplinaire team van edeps is samengesteld op basis van diversiteit en complementariteit