Mensgericht leiding geven

Hoe succesvol leidinggeven?

Bij managers, teamverantwoordelijken en leidinggevenden staan de te behalen resultaten centraal. Er zijn echter verschillende strategieën en leiderschapsstijlen mogelijk om die resultaten te bereiken. Sommige leidinggevenden kenmerken zich door het voortdurend benadrukken van de gewenste resultaten en het strak controleren van de voortgang. Anderen concentreren zich meer op de talenten van de medewerkers en proberen die te ontwikkelen door ze te begeleiden en aan te moedigen.

In deze praktijkgerichte training "Mensgericht leiderschap" reiken we u de tools, technieken en inzichten aan om uw medewerkers op een ontspannen, coachende, inspirerende en motiverende manier aan te sturen en het rendement van uw leiderschap te verhogen.

Inhoud

Tijdens deze opleiding:

  • gaat u de verscheidene rollen van de leidinggevende uitvoerig belichten en uitwerken;
  • leert u verschillende communicatietechnieken aan;
  • zoomt u in op de verschillende leiderschapsstijlen, hoe u deze op een gepaste manier kunt aanwenden;
  • oefent u een aantal essentiële vaardigheden voor de hedendaagse leider in;
  • staat u stil bij uw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en aandachtspunten als leidinggevende;
  • krijgt u handvaten voor het sturen en ontwikkelen van uw team;
  • geeft u een aanzet tot het verder uitwerken van uw capaciteiten als leidinggevende.

Doelgroep

De cursus "Mensgericht leiderschap" richt zich zowel tot nieuwe als ervaren leidinggevenden, managers, bedrijfsleiders en teamverantwoordelijken. Ook wie voor een nieuwe sprong in zijn/haar carrière staat of die een impuls wil geven, is gebaat bij deze praktijkgerichte training. De cursus is ook in het bijzonder geschikt voor wie het roer in een familiebedrijf moet overnemen of nieuwe verantwoordelijkheden krijgt in een organisatie.

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen. Ook voor wie zijn of haar kennis wil opfrissen is dit de ideale opleiding. De cursus “Mensgericht leiderschap” is heel praktijkgericht. Je mag er zeker van zijn dat je op de hoogte wordt gebracht van de meest recente materie.

Onderwerpen

De cursus is vooral praktisch en gericht op de vaardigheden die we nodig hebben om goed te kunnen leiding geven. Volgende topics komen aan bod:

  1. 1. Communicatie

2. Moeilijke gesprekken

3. Mijn gedrag

4. Rol als leider

5. Leiderschapsstijl

6. Zelfmanagement

7. Motiveren

8. Leidinggevende mechanismen

9. Teamwork

10. Feedback geven

11. Vergaderen

12. Coachend leidinggeven

13. Probleemoplossend denken

14. Omgaan met nieuwkomers

15. Observeren

  1. 16. Delegeren

Inclusief

Een volledige opleiding duurt 6 halve dagen en bevat, naast cursusmateriaal ook een deelnamecertificaat. De opleiding, die zowel individueel als in groep wordt gegeven, kan zowel ‘inhouse’ als extern plaatsvinden.

Een voorsmaak in de opleiding Hart Ritme Training is mogelijk. Afhankelijk van de vraag van de klant kan de duurtijd van deze introductiesessie variëren van 1 tot 4 uur.

Interesse ? Klik hier voor meer informatie.

Trainer: Eric Debacker

Zijn studies waren hoofdzakelijk economisch gericht met een diploma van Licentie in Handels- & Financiële wetenschappen, aangevuld met een MBA van de UCL, beiden met een specialiteit marketing.

In eerste instantie heeft hij succesvol functies bekleed in marketingfuncties bij gerenomeerde organisaties zoals Colruyt, Solvay, Confederatie Bouw. In een later stadium is zijn bedrevenheid geëvolueerd naar meer algemeen management gerichte functies waarbij de interesse in de mens meer en meer naar voren kwam. Als Business Unit Director en Vice President bij twee Amerikaanse multinationals gericht op bouwgerichte activiteiten (RPM en Chicago Metallic) kreeg hij de basistechnieken onder de knie van internationaal management.

Naast zijn ruime management ervaring is hij een gewaardeerde coach. Zijn kennis van diverse persoonlijkheidstypologieën, breinvoorkeuren en self management technieken maar vooral het onbevooroordeeld actief luisteren, vormen de hoekstenen van zijn aanpak.

Kmo Portefeuille