Omgaan met stress

Omschrijving

Iedereen ervaart wel eens dagelijkse ergernissen. Daarbovenop moet je plots ook samenwerken met een collega die erg van jezelf verschilt. Andere dagen zijn het dan weer de klanten die niet zo vriendelijk zijn of een klaagzang houden. Of misschien doet men wel van alle kanten beroep op je.

Soms lijken gebeurtenissen moeilijk te hanteren en te controleren, zeker in periodes van hoge werkdruk. Hierdoor kan je in een toestand van lichamelijke en psychische gespannenheid terecht komen waardoor het moeilijk wordt om met de eisen van de werkomgeving om te gaan.

Doelstelling

Na deze training kan je beter omgaan met de eisen die je omgeving van je vergt. Je leert verschillende taken op elkaar af te stemmen waarbij je ook rekening houdt met je eigen capaciteiten en competenties.

Na deze training

  • Kan je bij stressomstandigheden werkelijk rustig blijven zodat je in staat bent effectief te reageren
  • Kan je wanneer klanten klagen beter relativeren zodat je in staat bent vriendelijk en beleefd te reageren
  • Kan je beter samenwerken met collega’s die erg van je verschillen
  • Ben je veel beter in staat om je ervaringen te verwerken zodat je niet in een toestand van lichamelijke en psychische gespannenheid terecht komt
  • Kan je in situaties met hoge werkdruk werkelijk rustig blijven zodat je in staat bent het overzicht op je werk te behouden en prioriteiten te stellen.

Doelgroep

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die efficiënter met stress wil leren omgaan.

Onderwerpen

Wat is stress?

Stress bestaat uit allerlei dagelijkse gebeurtenissen zoals tegenvallers, onverwachte of nieuwe situaties waardoor mensen gespannen kunnen raken. Tijdelijke spanning die zich weer kan ontladen is normaal. Iedereen heeft wel momenten waarop je gespannen bent of opgewonden over iets.
Bouw je te vaak spanning op en lukt het je niet meer om de spanning kwijt te raken, dan kan er sprake zijn van overbelasting of overspanning. Als je moe bent, is het dan zelfs moeilijk om uit te rusten.

Het vermogen om met stress om te gaan

Stresshantering is het op een adequate manier om te gaan met negatieve gebeurtenissen en veranderingen in het dagelijks leven. Het is ook op zo'n manier omgaan met moeilijkheden dat er niet te veel spanning in je lichaam ontstaat. Als je kalm en ontspannen bent, kun je gevoelens, stress en emoties beter hanteren dan als je gespannen bent. Hoe beter je kunt ontspannen, hoe beter ook je de spanning kwijt kunt die je op een dag opbouwt. Het afwisselen van spanning en ontspanning is heel belangrijk om energie te krijgen en je energie op pijl te houden

Levensloop en omgaan met stress

Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen, mogelijks herstel van energie en fysieke conditie, activiteitendagboek. Levenslijn, reflectie op wat gebeurd is, welke interne en externe stressbronnen aanwezig zijn, balans energiegevers en energievreters. Reflectie op arbeidssituatie op basis van 5 A model. Omgaan met stress en emoties, inzicht in levensloop, reflectie over wat gebeurd is.

Ontdekken van jouw persoonlijke handleiding: de GPS van mijn motivatie.

Opstellen talentportfolio, reflectie op talenten, valkuilen, bevorderende contexten, waarden, kwaliteitenreflectie: waar krijgt ik echt energie van, wanneer ben ik in mijn volle kracht? In kaart brengen van motivatie, levensmissie, zingeving, motieven reflectie: wat zijn mijn eigen belangrijke doelen, op korte en lange termijn, wat wil ik? Reflectie op bestaande competenties, ervaren van flow, versterken van werkmethodes ter bevordering van de realisatie van eigen doelen: waar ben ik echt goed in, wanneer toon ik opmerkelijk gedrag, wat kan ik echt? Reflectie op werkmethodes: welke gewoontes, werkmethodes helpen mij en welke niet? Kan ik nieuwe werkmethodes aanleren? Hoe zit het met mijn aandachtmanagement? Met doelen bepalen en realiseren? Perfectionisme? Reflectie op sociale omgeving en werk: relaties in werkcontext, in welke netwerken, contexten zit ik, welke geven energie, welke zijn eerder slopend?

Inclusief

2 halve dagen opleiding

+ cursus omtrent stresshantering

+ deelnamecertificaat

Trainer

Mieke Vallaeys is klinisch psychologe, met meer dan 20 jaar ervaring als selectie- psychologe, assessor en coach in diverse businesscontexten. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Psychologen, de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out Coaches.

Mieke wordt gewaardeerd om haar pragmatische aanpak, analytische kijk, resultaatgerichtheid, openheid, warmte en eerlijkheid

Kmo Portefeuille